[./en_-_welcome.html]
[http://www.hospitalteachers.eu/]
[http://www.ziezon.nl]
[http://www.twitter.com/hopeinholland]
[http://www.cardservice.ch/]
[./en_-_welcome.html]
[http://www.dhddrukkerij.nl/]
[Web Creator] [LMSOFT]

Sammenligningen af en h ndelse sag serie med en h ndelse r kke anden prim re kr ftformer, enten ved hj lp en case-kontrol eller opf lgning studiedesign, foresl s som en effektiv metode til vurdering af den relative risiko for en sj lden genetisk modtagelighed mark r og dens Barbour Danmark udbredelse i befolkningen, og for at vurdere gen-milj interaktioner. Den relative effektivitet af dette motiv versus en konventionel case-kontrol unders gelse er st rkt afh ngig af forekomsten Barbour Jakke population af mark ren og dens relative risiko. Men Barbour Jacket for relativt sj ldne, men meget penetrerende gener, kan den relative effektivitet v re meget h j. I et eksempel pr senteret af en planlagt unders gelse af p16-genet og dets rolle i melanom, kan en konventionel case-kontrol unders gelse kr ve op til 70 gange s mange emner at f lige pr cis til studiet af anden prim rvalg. Brugen af anden prim r kr ft p denne m de kr ver et sk n over gyldigheden af klassificeringen af en ny tumor som en anden prim r, i hvilket omfang risikoen for en anden kr ft p virkes af behandling af den f rste kr ft, samt karakteren og omfanget af Barbour Jacket Sale overv gning bias. Imidlertid er problemerne med at fastsl en gyldig r kke populationskontroller undg s. Studiet af anden kr ft er et vigtigt og underudnyttet redskab Barbour K Benhavn i molekyl r og genetisk epidemiologi.

8th HOPE Congress Amsterdam
8 - 13 October 2012